• اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 27 دی 1396 ساعت 10:18

  غذای سالم

  هفته ی تربیت بدنی  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:34
  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:35
  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:35

  مسابقات فوتبال دستی

  هفته ی تربیت بدنی  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:36
  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:36
  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:37
  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:37
  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:38
  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:38
  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:38
  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:39
  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       چهار شنبه 20 دی 1396 ساعت 10:39
  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       یکشنبه 17 دی 1396 ساعت 9:16

  عملکرد اداره تربیت بدنی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

  با نظر به اينكه يكي از مهمترين اهداف تربيت بدني دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور، بهبود كيفيت زندگي و تامين سلامت جسمي – رواني و نشاط اجتماعي بين دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيات علمي مي باشد، لذا بر اساس برنامه ها و راهبرد هاي ارائه شده توسط اداره كل تربيت بدني وزارت علوم جهت گراميداشت اين هفته كه با شعار دانشجو، مهر و تندرستي نام گذاري شده است، گزارش عملكرد اداره تربيت بدني مجتمع به حضور تقديم مي گردد  اخبار دانشگاه      مدیر سایت تربیت بدنی       یکشنبه 17 دی 1396 ساعت 8:18  آرشیو اخبار

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵