• همگانی
                                                                                                                     
                                                                                            کسب عنوان پنجمی در اولین المپیاد ملی ورزش های همگانی دانشجویان سراسر کشور
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵